Eenvoud is het kenmerk van het ware.

Bezoek ook eens:

Revisie: 27-6-2017.

Welkom

Keukentafel?

Nee, geen kookprogramma of anderszins iets wat met koken te maken heeft. Nee, zomaar spontaan aan de keukentafel aanschuiven en lezen of meedenken.

Nergens is er een informeler gesprek mogelijk dan in de keuken aan de keukentafel. En ook nergens gaan de gesprekken over gevarieerdere onderwerpen als aan diezelfde tafel: mijmeringen, overpeinzingen, reflecties, bedenksels en ook concrete dingen zoals knutsels, bouwsels en veelvlakken.

Keuken la

Hoe gevarieerd?
Doe in die keuken bijvoorbeeld de bovenste la maar eens even open. Een soort chaos: alles lijkt rommelig en willekeurig, maar toch is er orde. Zo gaat het ook hier op deze site: er is van alles te lezen en te zien, schijnbaar chaos, maar toch ook ordelijk.

Op deze site staan diverse onderwerpen die eigenlijk niets met elkaar te maken lijken te hebben. Het zijn wat breinbrouwsels met ieder hun eigen waarde. Maar wel allemaal geschikt om aan de keukentafel besproken te worden, soms serieus, soms een beetje exacte vakken, soms avontuurlijk.

Navigatie

In het menu links is er het onderscheid tussen de verschillende hoofdonderwerpen.
Verticaal staan de hoofdstukken met daarnaast de paragrafen en daarnaast de onderwerpen. Als er » achter staat klik dan door voor de verdere indeling.

Onder de index staan onder "Bezoek ook eens" wat adressen die het bezoeken waard zijn. Ze hebben niets of nauwelijks iets met deze site te maken.

Lay-out

De site heeft een flexibele breedte (80% van de beschikbare breedte) en is dan ook goed bruikbaar op tablets en smartphones.
De tekstgrootte is standaard 16 pixels, dat is de standaardhoogte van HTML van de letter m.
Verander dit formaat zelf: hou de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de min- of plustoets van het NumPad of draai aan het wieltje op de muis ook met de Ctrl-toets ingedrukt.
Terug naar de standaardinstelling: Ctrl-toets ingedrukt, samen met de 0 van het NumPad.
Dit werkt bijna altijd bij elke site!!!

Kleur

Mijn voorkeur gaat uit naar een donkere kleur omdat voor lichte kleuren energie nodig is. Als "mijnheer" Google dit zou toepassen op de zoekmachine, dan zouden er minstens 1 en wellicht zelfs 2 energie centrales minder nodig zijn. Bedenk maar eens hoeveel werkplekken er zijn die allemaal wit licht uitstralen.

Het is op dit moment niet (meer) mogelijk een andere kleur te kiezen.

Foto's en afbeeldingen

De meeste afbeeldingen hebben een vaste breedte van 450 pixels. De foto's die alleen ter illustratie dienen hebben een vaste breedte van 300 pixels.
Ze zijn gemaakt met de programma's "Inkscape", " LibreCad", " Blender" en verder bewerkt met "Gimp".
De foto's die niet van mijzelf zijn komen als "Free Photo" van "MorqueFile", tenzij anders vermeld.

Printen

Onder elk artikel staat links-onder een drukknopje met de letters "abc". Klik hierop om een kale versie van het artikel te zien die meteen geschikt is om af te drukken. Maar denk erom: de fabricage van papier belast het millieu, dus niet te veel afdrukken.
Rechts-onder staat een pijltje om terug te gaan naar het begin.


Snuffel lekker rond op de site!

Text Top