Eenvoud is het kenmerk van het ware.

Bezoek ook eens:

Nieuw: 12-11-2012.

Milieu

Electrische auto

Wie nu een nieuwe auto wil aanschaffen zal zeker ook kijken of een electrische auto wel past in het budget. Een van de redenen zal dan zijn dat een electrische auto goed is voor het milieu.

Maar is een electrische auto echt wel zo goed voor het milieu?

Om het effect op de CO2 uitstoot te bekijken vergelijk ik een electrisch auto met een moderne auto op benzine met dezelfde capaciteiten. Als basis voor de berekening heb ik dezelfde eenheden gebruikt als in het Kyoto protocol. Vloeistoffen zijn daarin vermeld in kg (niet in liters) en gassen in m3, waarbij die is omgerekend naar een kubieke meter van atmosferische druk bij een temperatuur van 15 graden Celcius. De energie waarden zijn in MJ (Mega Joule), dus niet kWh of kcalorie.

De gekozen waarden komen uit de "Nederlandse lijst van Energie dragers en Standaard CO2-emissie factoren" van januari 2010.

Een moderne benzine auto.

Tussen het oppompen van ruwe olie en het draaien van de wielen zit een hele reeks overgangen die allemaal verlies geven:

Al deze percentages geven samen een verlies van 75,76%, er blijft dus maar 24,24% van de energie over.

Een electrische auto.

Hierbij ga ik uit van een electrische centrale op aardgas omdat die het minst vervuilend is.

Ook hier weer een hele keten van verliezen:

Van de energie gaat samen dus 71,11% verloren en er blijft maar 28,99% over.

Berekening.

Benzine heeft een verbrandingswaarde van 44MJ/kg en stoot daarbij 1,636 kg CO2 uit. Door het grote verlies blijft er maar 24,24% van de 44MJ/kg over, dat is 10,74MJ.

Omgerekend naar 1 MJ:

1,636 kg CO2 / 10,74 MJ = 0,152 kg CO2 per MJ voor benzine.

Aardgas heeft een verbrandingswaarde van 31,65MJ/m3 en stoot daarbij 1,79 kg CO2 uit. Door het verlies blijft er maar 28,99% van de 31,65MJ/m3 over, dat is 9,18MJ.

Omgerekend naar 1 MJ:

1,79 kg CO2 / 9,18 MJ = 0,195 kg CO2 per MJ voor electra.

Conclusie:

Bij gelijkblijvende energie hoeveelheden stoot een benzine auto 0,152 kg CO2/MJ uit en een electrische auto 0,195 kg CO2/MJ.

Dus:

een electrische auto stoot meer CO2 uit dan een benzine auto....!

Opmerkingen:

Een bezine auto verliest zijn energie door de radiator. In de winter wordt hiermee de auto verwarmd. Een electrische auto heeft geen radiator. Om de auto te verwarmen is dus extra energie nodig.

Aardgas is een "schone" energiebron voor de electriciteits centrales. Een kolencentrale stoot circa 80% meer CO2 uit. Als niet zeker is waar de nodige elctriciteit wordt opgewekt bestaat de kans dat er kolen verstookt worden voor de "schone" electrische auto.

Groene stroom uit bio brandstof lijkt wel groen, maar ook dan is er meer CO2 uitstoot dan bij aardgas.

Windmolens, zonnecellen en waterkracht zijn CO2 vrij. Dus met een zonnecel op het dak van het huis en daarmee de accu's van de auto opladen is inderdaad CO2-vrij auto rijden.

En ook:

Electrische auto's vervuilen het stadse milieu minder omdat de meeste CO2 bij de centrale vrij komt.

Andere giftige stoffen, zoals NOx, worden in de benzine auto in de katalysator opgevangen, maar komen voor een electrische auto via de electriciteit centrale wel in het milieu terecht.

Bio brandstof is min-of-meer CO2 neutraal omdat in de planten de op de aarde aanwezige CO2 is omgezet naar materie. Bij verbranding komt die CO2 voor een deel weer vrij.

In "gewone" taal:

Als een auto gemiddeld 1 liter benzine gebruikt op 18 km dan is dat omgerekend 1kg benzine op ongeveer 25 km.

Er komt dan 1,636 kg CO2 vrij = 65,44 gram CO2 per kilometer.

Voor een electrische auto met dezelfde rij-eigenschappen is de uitkomst van dit sommetje: 83,95 gram CO2 per kilometer!!!!!!!


Wie durft er nog te zeggen dat een electrische auto goed is voor het milieu?

Text Top