Eenvoud is het kenmerk van het ware.

Bezoek ook eens:

Milieu

Kooldioxyde

Wat is kooldioxyde?

Kooldioxyde is de officiele naam voor CO2. Of andersom is CO2 de chemische samenstelling van kooldioxyde. In dit artikel staan kooldioxyde en CO2 willekeurig door elkaar.

Kooldioxyde is een chemische verbinding tussen 1 atoom koolstof (=C) en 2 atomen zuurstof (=O). De verkorte schrijfwijze is: CO2.

Het wordt ook wel koolzuurgas genoemd of heel kort koolzuur, maar het lijkt pas op een zuur als het is opgelost in water: frisdrank.

Kooldioxyde is een restproduct van verbranding van organische stoffen zoals hout, gas, olie en kolen, maar ook van ademhaling.

Eigenschappen.

Hoe is CO2 bekend?

Kooldioxyde lijkt de wereld in negatieve zin te beheersen. Denk aan:

Kunnen we leven zonder die CO2 ?

Kooldioxyde komt veel meer in ons dagelijks leven voor dan we vermoeden. Kijk maar:

Dus niet zeuren: zonder CO2 kunnen we ons leven niet meer voorstellen.

Hoe ontstaat CO2?

CO2 ontstaat op allerlei manieren. Kijk maar in onderstaand lijstje:

Samengevat:

Het is deel van het leven, we ademen het uit, planten gebruiken het om te groeien, het is een afvalprodukt van alles wat we verbranden en we produceren het bewust.

Opwarming van de aarde.

CO2 wordt gezien als een broeikas gas: het kan net als waterdamp warmte van de zon opnemen waardoor het als een warme deken om de aarde hangt. Absorbtie door kooldioxyde Zo kan het klimaatverandering veroorzaken, maar is CO2 echt de oorzaak van de opwarming van de aarde?

Warmte straling door de zon

In de grafiek is te zien dat de absorbtie begint bij ongeveer 2200nm, maar daar is haast geen warmte straling van de zon meer, zoals te zien is in onderstaande grafiek.


Bij de opwarming van de zee kan die niet meer zoveel CO2 vasthouden. De kooldioxyde komt daardoor dus in de dampkring terecht. Klopt die theorie eigenlijk wel?

Lees meer over het klimaat in het artikel broeikas.

Emissie handel.

In het Kyoto-protocol zijn afspraken gemaakt over de uitstoot van CO2.

Elke "producent" van CO2 heeft een vastgesteld recht op een maximum voor de uitstoot van CO2. Bij meer uitstoot is de "producent" strafbaar. Als een "producent" minder CO2 uitstoot dan zijn "recht" kan hij dat verschil aan een andere "producent" verkopen die meer denkt uit te stoten dan zijn maximum.

Dit is een legale manier van bedrog. De hoeveelheid CO2 neemt niet af, maar de "producenten" zijn toch niet strafbaar. Hoe bedenken ze het?

CO2 opslag.

De industrie is naast de transportwereld een heel belangrijke "leverancier" van kooldioxyde.

Omdat het gehalte aan kooldioxyde in de atmosfeer stijgt en omdat "belanghebbenden" ons doen geloven dat dit de oorzaak is van klimaatverandering is het dus volgens hen duidelijk dat we van die CO2 af moeten.

Door uit de rookgassen van fabrieken de CO2 te isoleren en die in diepe aardlagen te persen zouden we van het CO2 probleem af kunnen zijn. Uit deze aardlagen is in de voorgaande jaren aardgas gewonnen en de CO2 zou dus de ruimte van dat aardgas kunnen innemen.

Gevaarlijk? Eigenlijk niet, want CO2 is niet brandbaar en ook niet giftig.

Maar het is veel zwaarder dan lucht en in hoge concentraties wel verstikkend. Dus als er eens zo'n injectiepunt zou gaan lekken is het te hopen dat die niet in het diepste punt van een polder ligt bij een woonkern.

Ook kunnen er veranderingen in de onderaardse structuur ontstaan met bijvoorbeeld lichte aardschokken als gevolg.

Waarschuwing:

Verwar kooldioxyde (=CO2) niet met een ander afvalprodukt van verbranding: koolmonoxyde (=CO), ook wel kolendamp genoemd. Dit gevaarlijke gas komt vrij bij onvolledige verbranding: bij brand, uit de open haard, de BBQ, en verkeerd afgestelde CV-ketels en geisers zonder afvoer naar buiten.

Koolmonoxyde of kolendamp is WEL heel giftig.

Kenmerk van iemand die een koolmonoxyde vergiftiging heeft opgelopen: slaperigheid, lusteloosheid, bewusteloosheid. En daarbij is de kleur van het gezicht opvallend rood. Met spoed een arts waarschuwen en/of 112 bellen, de slachtoffers in de frisse lucht leggen en goed ventileren. Maar pas op om niet zelf een vergiftiging op te lopen.

Als veel mensen in dezelfde slecht geventileerde ruimte verblijven kunnen zij ook slaperig en lusteloos worden. De reden is zuurstof tekort. Dit is het verstikkende effect van te veel kooldioxyde. Zo gauw er weer frisse lucht is zijn de verschijnselen over.


Let op: flauw vallen lijkt wat op kolendamp vergiftiging of zuurstof tekort, maar is toch heel wat anders.

Conclusie

Kooldioxyde is niet uit ons leven weg te denken, het hoort bij het leven. Sterker nog: zonder CO2 is ons leven onmogelijk.

Kooldioxyde krijgt de schuld van de klimaatverandering, maar het is twijfelachtig of dit wel zo is. Wel ontstaat CO2 altijd bij verbranding samen met waterdamp. het is daarom hoe dan ook verstandig om zuinig te zijn met energie en dus met kooldioxyde en waterdamp uitstoot.


Kooldioxyde hoort bij ons leven!

Text Top