Eenvoud is het kenmerk van het ware.

Bezoek ook eens:

Milieu

Waterdamp

Wat is waterdamp?

Zoals het woord al aangeeft is het de damp van water, de gas fase. Naast de gas fase zijn er de vloeibare fase: water en de vaste fase: ijs.

Het water molecuul heeft als formule H2O, dus 2 atomen waterstof (H2) en 1 atoom zuurstof (O).

Kenmerken.

Water is bepalend voor ons leven.

Hoe ontstaat waterdamp?

Wat is relatieve vochtigheid?

Droge lucht bestaat voor bijna 79% uit stikstof, 21% uit zuurstof, 0,03% kooldioxyde en nog een heel klein beetje argon. Afhankelijk van de temperatuur en het plaatselijke weer bevat de gewone omgevings lucht ook nog eens ongeveer 2% waterdamp.

Lucht kan bij elke temperatuur een bepaalde maximum hoeveelheid waterdamp bevatten, meestal zit er minder dan dit maximum in de lucht. De verhouding tussen wat de lucht maximaal kan bevatten en wat er werkelijk in zit is de relatieve vochtigheid, meestal aangegeven met de letters RH van "Relative Humidity" en uitgedrukt in %.

Psychrometric chart

De natuurkundige Richard Mollier (1863-1935) heeft deze relatie samen met de warmteinhoud en het gewicht in een grafiek vastgelegd, tegenwoordig bekend als het naar hem genoemde Mollier diagram of ook wel een psychrometer grafiek. Hierin staan allerlei grootheden, zoals droge en natte temperatuur (zie hierna), luchtdruk, vochtgewicht en dampdruk.

In ons klimaat is een relatieve vochtigheid van 70% normaal, dat wil zeggen dat de lucht maar 70% van de maximale hoeveelheid waterdamp bevat.

Het meten van de luchtvochtigheid.

Het vochtgehalte van de lucht wordt gemeten met een hygrometer, meestal onnauwkeurig, soms heel precies.

Om zelf het vochtgehalte van de lucht te meten is een thermometer nodig om de temperatuur te meten. Een kwikthermometer is ideaal, een spiraal is niet geschikt en een electronische meter eigenlijk ook niet.

Meet nauwkeurig de temperatuur, maar hou de meter niet dicht bij het lichaam omdat het lichaam warmte straalt. En noteer die temperatuur.

Neem een velletje keuken-papier of een propje watten, maak dat sluitend om de opnemer en maak dat vochtig. Zorg dat er bij het meten een luchtstroom langs de voeler gaat, bijvoorbeeld door met een waaier te wapperen. Het water op het papiertje zal verdampen en daarbij warmte aan de voeler onttrekken waardoor de temperatuur daalt.

Lees deze verlaagde temperatuur af en bepaal met onderstaande grafiek wat de luchtvochtigheid is.

Relatieve vochtigheid

De natuur "meet" ook de vochtigheid: een dennen appel bijvoorbeeld gaat open als het droog is waardoor de zaden met de wind meegevoerd kunnen worden.

Warmte absorbtie door waterdamp

Absorberen betekent sneller trillen van de moleculen en dat is hetzelfde als "warmer" worden.

Voor het klimaat heeft waterdamp een heel grote invloed en dit kan zelfs leiden tot klimaatverandering. Waterdamp absorbeert namelijk heel goed de warmtestraling van de zon en maar ook de teruggekaatste warmte van de aarde, waardoor het als een soort warme deken om de aarde hangt. In tegenstelling tot wat algemeen wordt beweerd is niet kooldioxyde maar waterdamp het broeikasgas!

In de grafiek hieronder begint de absorptie bij 700 nanometer, dat is net het infrarode stralingsgebied. Warmteabsorbtie van waterdamp

Boven 10.000 nanometer absorbeert waterdamp alle straling. Dit zijn de golven in de magnetron, vandaar dat waterhoudend voedsel in de magnetron heet wordt.

Warmte straling door de zon


Het warmtespectrum van de zon loopt na 700 nm af naar 2000 nm zoals in bovenstaande grafiek is te zien.

Warntehuishouding in de atmosfeer.

In onderstaande lijst zijn diverse processen aangegeven die betrekking hebben op het verdampen en condernseren van waterdamp en dus op opwarming of afkoeling:

De condensatie van waterdamp en de verdamping van water in de wolken zorgen voor een warmtetransport in de atmosfeer.

Het kooldioxyde gehalte in de atmosfeer neemt toe, zie kooldioxyde. Waterdamp is constant aanwezig in de atmosfeer en als er te veel is "regent" het er wel weer uit, maar als er constant iets te veel waterdamp in de atmosfeer is zal de temperatuur van de atmosfeer stijgen, waardoor er nog meer waterdamp kan worden opgenomen. Waterdamp heeft dus een versterkend effect op de veranderingen van het klimaat.

Beperken van uitstoot van waterdamp.

Hoe kunnen we de extra uitstoot van waterdamp beperken?

Zoals we hiervoor al hebben gelezen ontstaat waterdamp bijna altijd gelijk met kooldioxyde. Door de "jacht" op kooldioxyde wordt vanzelf ook de uitstoot van waterdamp verminderd.

De kooldioxyde is onschuldig, maar is wel een indicatie van de waterdamphuishouding.


Dus: kooldioxyde omlaag, dan gaat de waterdamp ook omlaag!

Text Top